Walden
Dakdorpen Walden Rotterdam.jpg

Dakdorpen

 

Dakdorpen

Het merendeel van de Zuid-Hollanders woont in steden, in deze steden is het met het leefmilieu echter niet al te best gesteld. Door het weinige groen en de grote hoeveelheid verhard oppervlak ontstaan vele milieuproblemen. Voorbeelden zijn overstromende riolen bij regenval, opwarming van de stad bij zonneschijn en een onder druk staande ecologie. Dit alles gaat gepaard met onontkoombare luchtvervuiling.

 
 
Milieuproblemen in de stad

Milieuproblemen in de stad

Een oplossing die in grote mate kan bijdragen is het grootschalig toepassen van groendaken in de stad. Dit zal de hoeveelheid groen drastisch doen toenemen en alle eerder genoemde problemen verminderen. Zo hebben we minder luchtvervuiling, is er meer waterberging en komt er meer flora en fauna. Deze daken zijn echter niet goedkoop, hoe goed de oplossing ook is, de aanleg verloopt tergend langzaam.

Huidige situatie

Huidige situatie

Beoogde situatie

Beoogde situatie

Op dit moment zijn we druk bezig om het onderstaande beeld te realiseren om zo te zorgen dat er veel meer groendaken komen dan er nu zijn. Benieuwd hoe we dit doen? Of heb je een dak dat je graag om wil bouwen tot een dergelijk dakdorp? Neem contact met ons op!