Walden
Dakdorpen Walden Rotterdam.jpg

Dakdorpen

 

Dakdorpen

 

Het merendeel van de Zuid-Hollanders woont in steden, in deze steden is het met het leefmilieu echter niet al te best gesteld. Door het weinige groen en de grote hoeveelheid verhard oppervlak ontstaan vele milieuproblemen. Voorbeelden zijn overstromende riolen bij regenval, opwarming van de stad bij zonneschijn en een onder druk staande ecologie. Dit alles gaat gepaard met onontkoombare luchtvervuiling.

 Milieuproblemen in de stad

Milieuproblemen in de stad

Bunkermeubels Oerol (29 of 8).jpg

Een oplossing die in grote mate kan bijdragen is het grootschalig toepassen van groendaken in de stad. Dit zal de hoeveelheid groen drastisch doen toenemen en alle eerder genoemde problemen verminderen. Zo hebben we minder luchtvervuiling, is er meer waterberging en komt er meer flora en fauna. Deze daken zijn echter niet goedkoop, hoe goed de oplossing ook is, de aanleg verloopt tergend langzaam.

 
 

Op dit moment zijn we druk bezig om het dakdorpen te realiseren zoals te zien in het onderstaande beeld.  Zo kunnen we ervoor zorgen dat er veel meer groendaken komen dan er nu zijn. tegelijkertijd verdichten we de stad met spannende woonplekken! Benieuwd hoe we dit doen? Of heb je een dak dat je graag om wil bouwen tot een dergelijk dakdorp? Neem contact met ons op! Inmiddels hebben we samen met de Rotterdamse Daken Dagen en Pseudos een eerste impressie laten zien van wat er mogelijk is aan de zomerhofstraat!

 Huidige situatie

Huidige situatie

 Beoogde situatie

Beoogde situatie

 Impressie van een dakdorp in Rotterdam

Impressie van een dakdorp in Rotterdam

 Een pilot van een dakdorp op de Rotterdamse daken dagen

Een pilot van een dakdorp op de Rotterdamse daken dagen

IMG_5420.JPG