Walden
Dakdorpen Walden Rotterdam.jpg

Dakdorpen

 

Dakdorpen

 

Visual van een dakdorp. Sinds kort heeft het project ook zijn eigen website zie voor meer info  www.dakdorpen.nl

Visual van een dakdorp. Sinds kort heeft het project ook zijn eigen website zie voor meer info www.dakdorpen.nl

Hoe kunnen we tegelijkertijd het woningtekort aanpakken, allerlei stedelijke milieuproblemen verminderen en de stad veel gaver maken? Met Dakdorpen! Het zit zo, het merendeel van de wereldbevolking woont in steden, in deze steden is het met het leefmilieu echter niet al te best gesteld. Door het weinige groen en de grote hoeveelheid verhard oppervlak ontstaan vele milieuproblemen. Voorbeelden zijn overstromende riolen bij regenval, opwarming van de stad bij zonneschijn en een onder druk staande ecologie. Dit alles gaat gepaard met onontkoombare luchtvervuiling en een gebrek aan plekken waar je buiten in de natuur kan zijn. Dit geldt ook voor Rotterdam, zoals te zien in de schematische afbeelding hieronder.

Milieuproblemen in de stad

Milieuproblemen in de stad

Een oplossing die in grote mate kan bijdragen is het grootschalig toepassen van groendaken in de stad. Dit zal de hoeveelheid groen drastisch doen toenemen en alle eerder genoemde problemen verminderen. Zo hebben we minder luchtvervuiling, is er meer waterberging en komt er meer flora en fauna. Ook is er dan meer plek voor sociale interactie in een natuurlijke omgeving. Deze daken zijn echter niet goedkoop, hoe goed de oplossing ook is, de aanleg verloopt tergend langzaam.

 
 
Huidige situatie (Rotterdam)

Huidige situatie (Rotterdam)

Beoogde situatie (DakAkker, Rotterdam)

Beoogde situatie (DakAkker, Rotterdam)

Daarom stellen wij Dakdorpen voor, die de businesscase van groendaken comleet omdraaien. In plaats van een groendak dat vooral geld kost en alleen goed is voor het milieu, levert een dakdorp zelf de investering op om het dak te vergroenen en creëert het ook nog eens fantastische woon- en verblijfsplekken. Op dit moment zijn we druk bezig om het Dakdorp idee te realiseren in Rotterdam. We zijn in gesprek met verschillende vastgoedeigenaren en gebruikers, de gemeente en kennispartners. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er veel meer groendaken komen dan er nu zijn en verdichten we tegelijkertijd de stad met spannende woonplekken! Benieuwd hoe we dit doen? Of heb je een dak dat je graag om wil bouwen tot een dergelijk dakdorp? Neem contact met ons op!

Inmiddels hebben we samen met de Rotterdamse Daken Dagen en Pseudos een eerste impressie laten zien van wat er mogelijk is aan de Zomerhofstraat, zoals te zien in de afbeeldingen hierboven. Daarnaast zijn we nu bezig om samen met Renee Rooijmans, een stadsantropologe en dakpionier, stappen te zetten. Op dit moment woont Renee bij wijze van experiment al op het luchtpark Hofbogen zoals te zien in de afbeeldingen hieronder, klik hier voor meer informatie. Tot slot, vergeet niet onze voorgang te volgen op instagram!

 

TEAM

Laurens van der Wal
Master student duurzame stedenbouw aan AMS instituut en ontwerper/eigenaar van Walden Studio.

Renée Rooijmans
Dakbewoner en stadsantropoloog, werkzaam bij Stipo, bureau voor duurzame stedelijke ontwikkeling.

Sebastiaan van Kints
Heeft net de Master Architecture aan de TU Delft afgerond en werkt als architect bij Natrufied Architecture, tevens tentenbouwer en paddenstoelenkweker.

Lena van der Wal
Master student Management of the Built Environment TU Delft en ontwerper/eigenaar van Walden Studio

Wessel de Jong
Architect en visualizator, gaat binnenkort als architect in Shanghai aan de slag

Volg ons