Walden
Havenkade noord.jpg

Vlaardingen

 

Havengebied Vlaardingen

 

Vlaardingen is een stad aan de oever van de Nieuwe Maas. Ze ligt ten westen van Rotterdam en ligt precies tussen Maassluis en Schiedam in. Aan de wes­telijke kant is ze vrijwel aan Schiedam vastgegroeid, maar ten noorden van Vlaardingen liggen de uitgestrekte polders van het Westland.

 
 

Ontwerpvisie

Dit plan omvat een herstructurering van het schiereiland nabij de haven tot zelfvoorzienend, innovatief woon- en werkeiland. Belangrijke uitgangspunten bij deze herstruc­turering zijn dat de kenmerkende havensfeer zoveel mogelijk behouden blijft en dat de herstructurering van het gebied op zo'n duurzaam mogelijke wijze plaatsvindt.

Impressie

Impressie

Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp was het creëren van plekken voor experimentele, innovatieve, zelfvoorzienende bebouwing. In het ontwerp is dit op verschillende manieren mogelijk gemaakt. Zo kan er gewoond worden in een havenkraan, in een container, in een tiny house on wheels, in woonschepen, of in supermobiele camperachtige woningen, in een appartement in een containerschip of in een floating home. Overeenkomst bij alle woningen is dat ze vallen in de categorie 'small living': woningen met tussen de 6 en 50 m2 woonoppervlakte.

 
 

De twee belangrijkste, reeds aanwezige hoofdwegen worden versterkt en doorgetrokken tot verbindingswegen met het vasteland. Over de rest van een eiland komt een grid te liggen die de lijnen van het eiland en de bebouwing die behouden blijft volgt. Deze zorgt voor een logische, praktische structuur en verdeeld de grote hoeveelheid braakliggend terrein in kleine wooneilanden, die goed geschikt zijn voor kleine woningbouw.

Om het eiland zo zelfvoorzienend mogelijk te maken wordt een substantieel deel van het eiland bestemd tot collectieve, zelfvoorzienende zone. De zone loopt dwars over het eiland. Zo worden zoveel mogelijk huishoudens tegelijkertijd bediend, ontstaat er een mooie verdeling in het eiland en wordt het verhaal van het bewust en zelfvoorzienend leven op de beste manier verteld.

De vier- en vijflaagse bebouwing aan de zuidzijde van het eiland, schermt het achterliggende gebied, waaronder de collectieve, zelfvoorzienende zone, af van de harde zeewind. De bebouwing is blokvormig en vormt daarmee bijzonder pocket gardens die voor alle bewoners van het eiland toegankelijk zijn voor recreatieve of sportieve doeleinden. Verder loopt de bebouwing naar het noorden langzaam op van 2 naar 4 bouwlagen, dit om zoveel mogelijk zon in alle woningen toe te laten treden.

Langs de randen en kades van het eiland worden plekken gecreëerd voor experimentele, innovatieve en duurzame vormen van wonen, waaronder tiny houses, containerwoningen, zelfvoorzienende woonschepen en havenkraanhuisjes. Zo ontstaat er een goede mix van permanent en tijdelijk, van vertrouwd en vernieuwend. De veranderlijkheid van dit laatste, experimentele woongedeelte, draagt bij aan een bedrijvige sfeer op het eiland.